Зарлал
Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалт газраас иргэдэд газар өмчлөх 45 хоногийн аяныг 2018 оны 03 дугаар сарын 12-наас эхлэн зохион байгуулж байна.         |        

Мэдээ, мэдээлэл

ОРОН ЗАЙН ӨГӨГДЛИЙН ДЭД БҮТЭЦ

НИЙТИЙН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ БАЙРЗҮЙН ЗУРАГ

Төрийн байгууллагууд

Мэдээлэл ороогүй байна

Санал асуулга
Facebook
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР