Зарлал
Газар эзэмшүүлэх цахим дуудлага худалдаанд урьж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.mle.mn, www.bayan-olgii.gazar.gov.mn цахим хуудаснаас авна уу.         |         Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа барилга угсралтын компаниудын анхааралд Орхон аймгийн “Эрдэнэт шинжлэх ухаан технологийн парк”-ын будгний үйлдвэрийг дэмжин хамтран ажиллахыг хүсье.         |        

Мэдээ, мэдээлэл

ОРОН ЗАЙН ӨГӨГДЛИЙН ДЭД БҮТЭЦ

НИЙТИЙН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ БАЙРЗҮЙН ЗУРАГ

Төрийн байгууллагууд