Түүхэн хөгжил

2009 2009 оны 4-р сараас бүтцийн өөрчлөлтөнд орж барилгын салбар нэмэгдэж аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар болов.
2006 2006 оны 10-р сарын 1-нээс аймгийн Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн алба Улсын бүртгэлийн алба нэртэйгээр тусдаа салж гарсан билээ. 2006-2009 оны 4-р сар хүртэл аймгийн Газрын алба нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байсан байна.
2003 2002 онд шинэчлэгдэн батлагдсан Монгол улсын Газрын тухай хууль болон бусад холбогдох шийдвэрүүдийн дагуу  шинэ бүтэц, зохион байгуулалтаар 2003 оны 1-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн аймгийн Газрын алба шинээр зохион байгуулагдав.
2001 2001 онд шинэ бүтэц, зохион байгуулалтаар аймгийн Газрын алба нь татан буугдаж, батлагдсан 4 орон тоогоор нь аймгийн Байгаль орчны албаны бүрэлдэхүүнд орж 2003 оны 1-р сарын 28-ныг хүртэл ажиллаж байсан.
1996 Монгол улсын Засгийн газрын 1995 оны 143 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Баян-Өлгий аймгийн Засаг дарга (К.Мизамхан) 1996 оны 2 дугаар сарын 16-ны өдөр 31 дүгээр захирамж гаргаж аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын харъяа аймгийн Газрын албыг 4 орон тоотойгоор шинээр зохион байгуулан ажиллуулж эхэлсэн билээ.
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР