“Хуулиа дээдэлье” ерөнхий арга хэмжээнд оролцлоо.

2017-05-11

2017 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр төв талбай дээр аймгийн ГХУСАЗСЗ, ЗДТГ, Цагдаагийн газраас хамтран зохион байгуулсан “Хуулиа дээдэлье”  ерөнхий арга хэмжээнд манай байгууллагын бүх мэргэжилтнүүд салбарын хууль тогтоомжийг сурталчилж ажиллаа. 

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР