Баян-Өлгий аймгийн ГХБХБГазар 2018 оны 03-р сарын 02-ны өдөр Барилгын салбарын удирдах ажилтнуудын зөвлөгөөнийг амжилттай зохион байгууллаа.

2018-03-02

Баян-Өлгий аймгийн ГХБХБГазар 2018 оны 03-р сарын 02-ны өдөр Барилгын салбарын удирдах ажилтнуудын зөвлөгөөнийг амжилттай зохион байгууллаа. Уг зөвлөгөөнд Улаанбаатар хотын БХТөвийн дэд захирал М.Ибрай, аймгийн Засаг даргын орлогч Ш.Хавал, ХБХОТХэлтсийн дарга З.Болат, Дэлхийн зөн Олон Улсын байгууллагын дарга Д.Болатбек, ГХБХБГазрын дарга К.Болат, ГХБХБГ-ын БХБХэлтсийн дарга Х.Асхар, мэргэжилтнүүд Н.Тамырлан, М.Гүлжемис, Х.Гайни, Б.Сауле, МХГазрын хэлтсийн дарга М.Дауренбек, Т.Күлзира, Улсын байцаагч Ө.Асылбек, Орон нутгийн өмчийн албаны мэргэжилтэн А.Багдат, СХЗХэлтсийн баталгаажуулалтын шинжээч Х.Жанаргүл, ОБГазрын гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч, ахлах дэслэгч Х.Ербулан мөн аймгийн хэмжээнд тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж байгууллагуудын захирал болон төлөөлөгч нар оролцож, санал бодлоо солилцов. 

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР