7 хоногийн мэдээ

2017-08-25

                ГХБХБГ-ЫН  08 ДУГААР САРЫН 4 ДЭХ  7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ, СУДАЛГАА

           2017.08.25                                                                                                                                 ӨЛГИЙ СУМ

           7 хоногийн ажлын товч мэдээлэл

дараагийн 7 хоногт шийдвэрлэвэл зохих асуудал

бусад асуудал

Шинээр газар өмчлөх -14 иргэн, өмчлөлийн газарт өөрчлөлт хийлгэх-3 иргэний өргөдөл материалыг хүлээн авч шалгаж, Аймгийн Засаг даргын захирамжийн төслийг боловсруулан ЗДТГ-т хүргүүлэв.

Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 08-р сарын 21-ны өдрийн А/445 дугаар захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг Өлгий сумын 5-р багт орших 2-р бүрэн дунд сургуулийн хойд талаас 144 м2   газрыг дуудлага худалдаанд оруулснаар дуудлага худалдаанд 8 иргэн бүртгүүлэн өрсөлдсөнөөс  нэг зуун сая төгрөгөөр иргэн М.Айна ялж худалдаж авав. 

Шийдвэрлэгдэж дуусаагүй байгаа бичиг, өргөдлийг шийдвэрлэх

 

 

 

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР