ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТ

2023-04-052023 ОНЫ НЭГ ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, САНАЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН /Хүснэгт 4/
2023-04-052023 ОНЫ НЭГ ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, САНАЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН /Хүснэгт 3/
2022-12-272022 ОНЫ 4 ДУГААР УЛИРАЛЫН ӨРГӨДӨЛ, САНАЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН
2021-12-302021 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР УЛИРАЛЫН ӨРГӨДӨЛ, САНАЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН
2021-09-282021 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛЫН ӨРГӨДӨЛ, САНАЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН
2021-06-302021 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРАЛЫН ӨРГӨДӨЛ, САНАЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН
2021-03-312021 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛЫН ӨРГӨДӨЛ, САНАЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН
2020-12-252020 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР УЛИРАЛЫН ӨРГӨДӨЛ, САНАЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН
2020-09-252020 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛЫН ӨРГӨДӨЛ, САНАЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН
2020-06-292020 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРАЛЫН ӨРГӨДӨЛ, САНАЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН
2020-03-312020 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛЫН ӨРГӨДӨЛ, САНАЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН
2015-04-20Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 1-р улирлын тайлан
Санал асуулга

Иргэн та дараах хуулийн төслүүдэд саналаа өгнө үү!

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР