АЙМГИЙН ГХБХБГ-ЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2022-03-09АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН СУРГАЛТ, ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР