ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА

2022-11-15Мэдэгдэх хуудас цахимаар хэвлэж авах заавар
2022-11-15Давуу эрхээр газар өмчлөх заавар
2022-11-15Эзэмшиж, ашиглаж буй газрын зориулалт өөрчлөх заавар
2022-11-15Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг барьцаанд бүртгүүлэх, чөлөөлөх заавар
2022-11-15Газар эзэмшүүлэх гэрээ хэрхэн хэвлэх заавар
2022-11-14Газар өмчлөх эрхийг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх заавар
2022-11-14Газрын эрхээ бусдад цахимаар шилжүүлэх заавар
2022-11-14Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах заавар
2022-11-14Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрх дуусгавар болгох заавар
2022-11-14Эзэмшиж, ашиглаж буй газрын талбайн хэмжээ өөрчлөх заавар
2022-11-14худалдах, худалдан авах гэрээний үндсэн дээр газар өмчилж авах заавар
2022-11-14Газар эзэмших, ашиглах эрхийн улсын бүртгэлийн дугаар авах заавар
2022-11-14Газар ашиглах, эзэмших эрхийн гэрчилгээ нөхөн авах заавар
2022-01-04Геодезийн хэмжилзүйн лаборатори
2022-01-04Газрын зургийн нэг маягийн суурь
2022-01-04GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станц
2022-01-04Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгт
2022-01-04Газар зүйн нэр
2022-01-04Газар өмчлөгчдөд зөвлөмж
Санал асуулга

Иргэн та дараах хуулийн төслүүдэд саналаа өгнө үү!

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР