Эзэмшиж, ашиглаж буй газрын зориулалт өөрчлөх заавар

Иргэн та www.egazar.gov.mn цахим системээс эзэмшиж, ашиглаж буй  газрын зориулалт өөрчлөх хүсэлтийг цахимаар илгээхдээ доорх зааварчилгааг ашиглана уу.

                                       АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР