Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ нөхөн авах заавар

Иргэн та www.egazar.gov.mn цахим системээс газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ нөхөн авах хүсэлтийг цахимаар илгээхдээ доорх зааварчилгааг ашиглана уу.

 

                               АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР