Хуулийн этгээд хэрхэн лавлагааг авах вэ?

2022-04-04

Хуулийн этгээд өөрийн ашиглалтын газрын нэгж талбарын дугаар, захирамж, шийдвэр зэрэг 15 төрлийн мэдээлэл агуулсан лавлагааг WWW.EGAZAR.GOV.MN -ээс авах боломжтой.

 

АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР