2021-2022 ОНЫ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ
Хуулийн дугаар Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил Хугацаа Төсөвт өртөг 2021 онд санхүүжих 2022 онд санхүүжих Шалгарсан ХХК Тайлбар
Эхлэх Дуусах
СОЁЛЫН САЙД  
1 XIV.1.18 Соёлын төвийн барилга, 300 суудал, /Баян-Өлгий, Дэлүүн сум/ 2019 2022 1551.7   611.7 "Бапкер" ХХК Барилгын ажил 57%тай 
2 XIV.1.40 Соёлын төвийн барилга, 300 суудал, /Баян-Өлгий, Бугат сум/ 2019 2022 1754.4   663.5 "Жанат" ХХК, "Лаулау" ХХК Барилгын ажил 85%тай 
3 XIV.1.41 Соёлын төвийн барилга, 300 суудал, /Баян-Өлгий, Толбо сум/ 2020 2022 1683.2 1000 683.2   Тендерийн маргаантай
4 XIV.1.42 Соёлын төвийн барилга, 300 суудал, /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/ 2020 2022 1672.8   372.8 "Монстрой эра" ХХК Барилгын ажил 75%тай 
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД  
5 XII.3.4 Хот тохижилтын парк шинэчлэл /Баян Өлгий, Өлгий сум/ 2021 2022 2179.2 700 1391 "Алтайн үндэс констракшн" ХХК  
6 XII.1.66 Халуун усны барилга /Баян Өлгий, Бугат сум/ 2020 2021 295.1 95.1 200 "Еба Констракшн" ХХК Барилгын ажил эхэлсэн, суурийн ажил,гүний худаг, гадна гэрэлтүүлэгийн ажил 100% хийгдсэн,Одоогийн байдлаар өргийн ажил хийгдэж байгаа болно, Ажлын явц 30%, шүүхт байгаа
7 XII.1.61 Үерийн усны хамгаалалтын далан суваг /Баян Өлгий, Өлгий сум/ 2020 2022 13200 4300 4421 "Нью Констракшн" ХХК Бөхөн уул хэсгийн ажлыг дуусгасан, Хавтан угсралтын ажил дутуу байна. Ажлын явц 50%-тай.
ЗАСГИЙН ГАЗАР, ХЭРЭГ ЭРХЭЛХ ГАЗАР  
8 V.3.1.2 Шилэн кабельд холбох, зураг, төсөв боловсруулах /Баян Өлгий, Улаанхус сум, Хөххөтөл баг/ 2021 2022 600 416 184 "Классиксолюшн" ХХК, "Файвер оптик" ХХК Бэлтгэл ажлаа хийсэн барилгын зураг төсөл батлагдаагүй
9 V.1.14 Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн барилга /Баян Өлгий, Өлгий сум/ 2019 2022 7501.4 1500 2051.4 "Агайын" ХХК  
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД  
10 III.1.1.27 Спорт цогцолборын барилга, 105 суудал /Баян Өлгий, Ногооннуур сум/ 2019 2023 1665.6   289.2 "Мурап" ХХК Заалны металл ферм угсрах ажлыг хийсэн
ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД  
11 XI.1.1.7 Хүүхэд хамгаалал, хөгжлийн төвийн барилга /Баян Өлгий, Өлгий сум/ 2021 2022 1930 422.4 1507 "Монстрой эра" ХХК Суурийн ажлыг хийсэн, батлагдсан зураг төсөл гараагүй
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД  
12 XIII.1.1.192 Цэцэрлэгийн барилга, 250 ор /Баян- Өлгий, Өлгий сум/ 2019 2021 2895.1 1748.6 1445.1 "Мурап" ХХК Зураг төсөл батлагдаж ирсэн, өвлийн хүйтэний улиралаас барилгын ажлаа эхлээгүй байгаа
13 XIII.1.1.202 Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Баян- Өлгий, Баяннуур сум, "Ак арал" баг/ 2020 2021 380 330 50 "Виктори буйлдинг" ХХК Одоогийн байдлаар дээврийн ажил, дотор заслалын ажил хийгдэж байгаа болно. Ажлын явц 87.6%
14 XIII.1.1.204 Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Баян- Өлгий, Ногооннуур сум, Улаанбайшин боомт/ 2020 2021 450 400 50 " Хөх тас" ХХК Газар шорооны ажлыг хийж дуусгасан
15 XIII.1.1.117 Сургуулийн спорт заалын барилга /Баян Өлгий, Баяннуур сум, 1.2.3 дугаар баг/ 2021 2022 1620 1520 100 "Нармаржан" ХХК, "Досстрой" ХХК, "Көркем" ХХК Газар шороо, суурийн ажлыг хийсэн,барилга эхлэх зөвшөөрөл авсан.
16 XIII.1.1.148 Цэцэрлэгийн барилга, 100-ор /Баян Өлгий, Өлгий сум/ 4-р баг 2021 2022 1500 300 1200 "Нур Едил" ХХК Газар шороо, суурийн ажлыг хийж дуусгасан
17 XIII.1.1.203 Цэцэрлэгийн барилга, 50-ор /Баян Өлгий, Булган сум, Сайхан баг/ 2021 2022 750 200 550 "Лау лау" ХХК Газар шорооны ажлыг гүйцэтгэсэн. Зураг төсөл экспертизээс гараагүй
18 XIII.1.1.149 Цэцэрлэгийн барилга, 100-ор /Баян Өлгий, Өлгий сум/ 12-р баг 2021 2022 1500 300 1200 "Классиксолюшн" ХХК Газар шорооны ажлыг гүйцэтгэсэн. Зураг төсөл экспертизээс гараагүй
19 XIII.1.1.83 Сургуулийн барилга, спорт заал, 940 суудал /Баян Өлгий, Өлгий сум/ 2021 2023 8800 200 3300 "Турлиах" ХХК Газар шорооны ажлыг гүйцэтгэсэн, Хашаа татах, гадна цахилгааны ажлыг хийж дэд өртөг барьсан. Зураг төсөл экспертизээс гараагүй
20 XIII.1.1.2 Бага сургуулийн барилга, 360 суудал /Баян Өлгий, Цэнгэл сум, Тыва бага сургууль/ 2019 2023 2382.7   764.9 "Ганбарс" ХХК 1-дүгээр давхарын төмөр бетон каркасыг дуусгасан. Магадлалаар баталсан төсвөөс 2 дахин их гарсан.
21 XIII.1.1.13 Дотуур байрны барилга /Баян Өлгий, Цэнгэл сум/ 2019 2022 1618.1   320.7 "Алтайн газрын хүч" ХХК Төсөвт тусгагдаагүй нэмэлт ажлыг хийж дуусгасан.
22 XIII.1.1.37 Сургуулийн барилга, 160 суудал /Баян Өлгий, Улаанхус сум, Хөх хөтөл баг/ 2019 2023 1100   152.4 "Мурап" ХХК Барилгын ажлыг 100% дуусгасан.
23 XIII.1.1.62 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Баян Өлгий, Өлгий сум, Хутты мекен хотхон/ 2019 2022 5000 1850 2000 "Көшелик" ХХК Каркасан ажлыг дуусгасан, 1 дүгээр давхарын гадна хөнгөн блокын ажлыг хийж дуусгасан. 2021 оны гүйцэтгэлийг бүрэн авсан.
24 XIII.1.1.79 Сургуулийн барилга, спорт заал, 240 суудал /Баян Өлгий, Ногооннуур сум, Цагааннуур тосгон/ 2019 2023 2300   475.5 "Көшелик" ХХК 2020 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн комиссын дүгнэлтээр ашиглалтад авсан. 
25 XIII.1.1.147 Цэцэрлэгийн барилга 100 ор /Баян Өлгий, Ногооннуур сум, цагааннуур тосгон/ 2020 2022 1505.7 1000 505.7 "Алтайн Алтан Орд" ХХК Материалын үнийн өсөлт, хүйтэний улиралаас болж барилгын ажлыг зогсоосон. Ажлын явц 50%-тай байна. Төмөр бетон каркасан ажил дууссан, гадна, дотор өрлөгийн ажлыг хийсэн.
26 XIII.1.1.150 Цэцэрлэгийн барилга 100 ор /Баян Өлгий, Цэнгэл сум,/ 2020 2022 1397.6 950 447.6 "Өлке констракшн" ХХК Барилгын ажлын явц 92%-тай байна. 
27 XIII.1.1.157 Цэцэрлэгийн барилга 120 ор /Баян Өлгий, Өлгий сум, Хутты мекен хотхон,/ 2020 2022 800   200 "Көшелик" ХХК Мэргэжлийн хяналтын газраас 2021 оны 12 сард зураг төслийг баталж өгсөн. Экспертизээс батлагдсан зураг төсөлгүй учраас барилгын ажлыг эхлээгүй байгаа. Ажлын явц 15%-тай Суурийн ажлыг дуусгаж гадна, дотор өрлөгийн ажлыг хийсэн.
28 XIII.1.1.181 Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Баян- Өлгий, Өлгий сум/ 2020 2022 2895.1 1450 1445.1 "Цамбагарав" ХХК 2021 онд тусгасан санхүүжилтийн дагуу ажилласан. Барилгын ажлын явц 50%-тай байна. Төмөр бетон каркасны ажлыг дуусгаж гадна дүүргэлтийн ажил, дотор хана, хамар ханын ажлыг гүйцэтгэж байгаад зогссон.
29 XIII.1.1.205 Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Баян- Өлгий, Ногооннуур сум/ 2018 2022 758.6   272.2    
30 XIII.1.1.238 Бага сургуулийн барилга, 160 суудал /Баян Өлгий, Ногооннуур  сум, 2 дугаар баг/ 2022 2022 2300   2300 Шинэ  
31 XIII.1.1.252 Дотуур байрны барилга 100 ор /Баян Өлгий, Алтанцөгц сум/ 2022 2024 2880.1   700 Шинэ  
32 XIII.1.1.291 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Баян Өлгий, Цэнгэл сум/ 2022 2023 7411.7   1260 Шинэ  
33 XIII.1.1.300 Сургуулийн дотуур байрны барилга /Баян Өлгий, Ногооннуур сум, 2 дугаар баг/ 2022 2022 857   857 Шинэ  
34 XIII.1.1.302 Сургуулийн спорт заалны барилга /Баян Өлгий, Булган сум, 4 дүгээр баг/ 2022 2023 1600   800 Шинэ  
35 XIII.1.1.317 Цэцэрлэгийн барилга 100 ор /Баян Өлгий, Өлгий сум, 5 дугаар баг/ 2022 2023 2250   950 Шинэ  
36 XIII.1.1.321 Цэцэрлэгийн барилга 150 ор /Баян Өлгий, Сагсай сум, 5 дугаар баг/ 2022 2023 2882.7   800 Шинэ  
37 XIII.1.1.322 Цэцэрлэгийн барилга 150 ор /Баян Өлгий,Улаанхус сум/ 2022 2023 2882.7   800 Шинэ  
ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД  
38 XVII.1.17 ХХАА-н газар, лабораторийн барилга, /Баян Өлгий, Өлгий сум/ 2021 2022 1913.2 500 1406.4 "Мурап" ХХК Газар шороо, суурийн ажлыг 100% гүйцэтгэж зоорийн давхарын төмөр бетон каркасны ажлыг дуусгаж зогссон байгаа.
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД  
39 XIX.1.33 Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 5 ор /Баян Өлгий,Ногооннуур сум, Ховд баг/ 2020 2021 340 290 50 "Дайчин Хүлэг" ХХК Урьдчилсан байдлаар комисс ажилласан, Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэж байгаа, Барилгын ажлын явц 95%-тай байна.
40 XIX.1.2 Багийн эрүүл мэндийн төвийн барилга, 5 ор /Баян Өлгий,Ногооннуур сум, Улаанхад баг/ 2021 2021 527.6 377.6 150 "Бапкер" ХХК Зураг төсөл батлагдаж ирсэн,барилгын ажлын явц 50%, Захиалагчийн хяналтаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг биелүүлээгүй.
41 XIX.1.9 Нэгдсэн эмнэлэгийн барилга, 100 ор /Баян Өлгий, Өлгий сум/ 2019 2023 17364.9   3306 "Морин сувд" ХХК  
          25731.9 7799.7      
  БУСАД  
42   Өлгий сумын Нисэх буудалын өргөтгөлийн барилга 2022 2023 2515.3   1000 Шинэ  
43   Улсын бүртгэлийн хэлтэс, архивын тасгийн байр /Баян Өлгий, Өлгий сум/ 2022 2023 6200   2000 Шинэ  
44   Шүүхийн шинжилгээний албаны лабораторийн барилга /Баян Өлгий, Өлгий сум/ 2022 2023 2100   1050 Шинэ  
                   
                   
                   
    Тайлан бичсэн: ГХБХБГ-ын мэргэжилтэн   Х.СЕРИКБОЛ      
    Хянасан: ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга     Х.АСХАР      
Санал асуулга

Иргэн та дараах хуулийн төслүүдэд саналаа өгнө үү!

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР