ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГЫН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

2023-01-12ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
2023-01-10ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ
2022-12-28Баян-Өлгий аймгийн ГХБХБГ-ын албан хаагчдын мэдээлэл 2022 оны хагас жил
2022-12-28АЙМГИЙН ГХБХБГ-ААС “ЖЕНДЕРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛ”-ЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
2022-12-28ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ
2022-12-28ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН СУРГАЛТ, ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2022 ОНЫ БҮТЭН ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ
2022-12-282022 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТАЛЖ, ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА.
2022-12-27 ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
2022-02-28АЙМГИЙН ГХБХБГ-ЫН “ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХ, ОРОЛЦОО” ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2022-02-28АЙМГИЙН ГХБХБГ-ААС “ЖЕНДЕРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛ”-ЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2022-02-28АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2022-02-28АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН СУРГАЛТ, ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2022-01-25ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2022-01-25ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
2022-01-24ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН ИРГЭДИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗАХ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ
2022-01-20ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ, СТРАТЕГИ
2022-01-20АЙМГИЙН ГХБХБГ-ЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ
Санал асуулга

Иргэн та дараах хуулийн төслүүдэд саналаа өгнө үү!

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР