ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Баян-Өлгий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын эрхэм зорилго нь Аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд геодези, зураг зүй,  суурь судалгаа,   газрын мониторинг, газар зохион байгуулалт, газрын кадастр, хот байгуулалтын салбарын шинжлэх ухаан, технологийн, орон зайн мэдээллийн менежментийн талаарх бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж, иргэдийн амьдрах болон баялаг бүтээх эрхийг хэрэгжүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэхэд оршино.

                                    2022 ОНД ГАЗРЫН ХАРИЛЦААГ БҮРЭН ЦАХИМД ШИЛЖҮҮЛЖ, БАРИЛГЫН АЖЛЫН ЧАНАРЫГ ШИНЭ ШАТАНД ГАРГАЯ!!! 

 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ 

 

 

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР

Санал асуулга

Иргэн та дараах хуулийн төслүүдэд саналаа өгнө үү!

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР